Obowiązki ratownika wodnego

Na wstępie wyjaśnimy, opiszemy osobę jaką jest Ratownik WOPR. Jest to osoba wykwalifikowana przede wszystkim wyszkolona do udzielania ratownictwa, które miało miejsce w akwenach wodnych tj. basen nad morzem lub otwarte akweny wodne np. ( plaża, jeziora, morze podczas wakacji nad morzem itp. ). Z tym związane organizacja i udzielanie pomocy tym osobą, uczestniczącym wypadkowi lub są narażone na utratę życia lub zdrowia.

Ratownik podejmuje czynności ratownicze, które polegają na zgłoszeniu o zagrożeniu lub wypadku. Musi z odpowiednim sprzętem ratunkowym dotrzeć w dane miejsce. Oczywiście niezwłocznie udzielić kwalifikowanej pierwszej pomocy. Zabezpieczyć miejsce w którym doszło do nieszczęśliwego wypadku, zagrożenia. Trzeba przeprowadzić w niektórych przypadkach ewakuacji osób z miejsca gdzie jest zagrożenie życia lub zdrowia. Osobą, które uległy wypadkowi na obszarze wodnym przeprowadzenie transportu i podjęcie jeżeli jest to możliwe czynności ratunkowych przez jednostki Państwowego Ratownictwa Medycznego. Jak i także poszukiwaniu zaginionych osób na obszarze wodnym.

Ratownik WOPR ma za zadanie obserwacji danego miejsca, wyznaczonego obszaru wodnego. Musi reagować na każdą sytuacje, sygnał by udzielić pomocy oraz podjąć akcje ratowniczą. Dokonać przeglądu, stanu sprzętu i urządzeń wykorzystywanego do ratownictwa wodnego. Obowiązkiem jest wyznaczenie, określenie głębokości wody ( basen, jeziora itp ). Na hali basenowej oględziny sprzętu urządzeń, które mają na celu zapewnić nam bezpieczeństwo osób kąpiących, pływających oraz tych uprawiających rekreację lub sport.

Przed rozpoczęciem pracy tj. np. basen nad morzem, jezioro wywieszenie na maszcie odpowiednich flag informacyjnych. Za pomocą sprzętu, urządzeń sygnalizowanie nie przestrzeganie zasad korzystania z określonego obszaru wodnego. Mówimy to o granicy strefy dla umiejących pływać lub nieprzewidywalnych zagrożeń pogodowych jakim jest burza. Ratownik musi opisywać na tablicy informacyjnej poszczególne adnotacje to są siła wiatru, temperatura wody oraz nieprzewidywalne nagłe zmiany warunków atmosferycznych. Informowanie przełożonego, zarządzającego obiektem lub terenu o zagrożeniu bezpieczeństwa życia lub zdrowia.

Wyżej wymienione obowiązki  były podstawowymi. W zależności od miejsca wykonywanej pracy ratownika zarządca obiektu może określić, dodać dodatkowe czynności mające na celu poprawę bezpieczeństwa i organizacji pracy.